Naša vizija

Litia je blagovna znamka družbe Predilnica Litija

ene vodilnih evropskih proizvajalk specialnih prej iz naravnih in sintetičnih vlaken ter njihovih mešanic.

Kdo smo?

Smo predilnica bombaža, specializirana za prstančno predenje prej iz dvo- ali večkomponentnih mešanic različnih naravnih in umetnih vlaken. Naše preje se uporabljajo na številne načine pri končni uporabi v oblačilnih tekstilijah, tekstilijah za dom in tehničnih tekstilijah, in sicer pri tkanju in tudi pletenju.

Razvoj izdelkov

Z lastnim razvojem izdelkov nenehno ustvarjamo nova in inovativna vlakna. Tesno sodelujemo s partnerji in zanesljivo zagotavljamo rešitve, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam.

Tradicija in zgodovina

 • podpisana pogodba o ustanovitvi komanditne družbe Schwarz Zublin&Co oziroma ustanovitvi bombažne predilnice in tkalnice v Litiji.

  1886

 • predilnica Litija postane del tekstilnega koncerna Mauntner.

  1905

 • predilnica Litija postane del družbe Jugoslovenske tekstilne tvornice Mautner d.d. s sedežem v Ljubljani.

  1923

 • predilnica Litija postane del družbe Littai – Pragwalder Textilwerke AG.

  1941-

 • predilnica Litija postane državno podjetje zveznega pomena; njeno ime je Predilnica Litija v Litiji.

  1946

 • v podjetje je uvedeno samoupravljanje.

  1950

 • postopek lastninskega preoblikovanja in vpisa družbe kot delniške družbe v sodni register.

  1995

 • preoblikovanje iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Edini družbenik je Predilnica Litija holding d.d.

  2005

SL