Naša vizija

Litia je blagovna znamka družbe Predilnica Litija

Predilnica Litija je eden vodilnih evropskih proizvajalcev specialnih prej iz naravnih in sintetičnih vlaken ter njihovih mešanic.

Kdo smo?

Smo predilnica bombažnega tipa, specializirana za prstančno predenje prej iz dvo- ali večkomponentnih mešanic različnih naravnih in umetnih vlaken. Naše preje se uporabljajo v oblačilnih tekstilijah, tekstilijah za dom in pohištvo ter tehničnih tekstilijah, za tkanje in pletenje.

Razvoj izdelkov

Z lastnim razvojem izdelkov nenehno ustvarjamo nove in inovativne preje. Tesno sodelujemo s partnerji in zagotavljamo rešitve po meri naših kupcev.

Tradicija in zgodovina

 • podpisana pogodba o ustanovitvi komanditne družbe Schwarz Zublin&Co oziroma ustanovitvi bombažne predilnice in tkalnice v Litiji.

  1886

 • predilnica Litija postane del tekstilnega koncerna Mauntner.

  1905

 • predilnica Litija postane del družbe Jugoslovenske tekstilne tvornice Mautner d.d. s sedežem v Ljubljani.

  1923

 • predilnica Litija postane del družbe Littai – Pragwalder Textilwerke AG.

  1941-

 • predilnica Litija postane državno podjetje zveznega pomena; njeno ime je Predilnica Litija v Litiji.

  1946

 • v podjetje je uvedeno samoupravljanje.

  1950

 • postopek lastninskega preoblikovanja in vpisa družbe kot delniške družbe v sodni register.

  1995

 • preoblikovanje iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Edini družbenik je Predilnica Litija holding d.d.

  2005

SL