Predilnica Litija d.o.o s 1.1.2023 pričenja z izvajanjem projekta »Povečanje predilnih kapacitet«, v okviru katerega bo razširila proizvodne kapacitete predilnice in previjalnice. Izvedba projekta bo podjetju omogočila postopni prehod na 3. izmensko delo v proizvodnji, s čimer bo delovni čas bolj prijazen do zaposlenih, in ohranitev količinskega obsega proizvedenih prej za zagotavljanje potreb kupcev in ohranitev delovnih mest. Naložba bo imela hkrati pozitivne vplive na poslovanje podjetja tudi z vidikov trajnostnega ravnanja, digitalizacije in robotizacije.

Projekt obsega izgradnjo prizidka k obstoječemu proizvodnemu oddelku, selitev vlagalne linije v nov prizidek in nakup dodatnih novih predilnih in previjalnih strojev ter robotov za vlaganje navitkov preje.


Projekt »Povečanje predilnih kapacitet« sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU in je del Načrta za okrevanje in odpornosti, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO).

Skupna vrednost projekta: 6,305,965.88 EUR
Vrednost EU sofinanciranja: 1,608,021.30 EUR
Trajanje projekta: 1/1/2023 – 31/12/2025

Link -> https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

SL