Projekt "Razvoj tehničnih tekstilij iz recikliranih vlaken"


Predilnica Litija d.o.o. je na javnem razpisu Evropske unije – Next Generation EU uspešno pridobila sofinanciranje za razvojno raziskovalni projekt »Razvoj tehničnih tekstilij iz recikliranih vlaken«.

Projekt se je začel izvajati 1St 11.2022. Predilnica Litija d.o.o. kot glavni konzorcijski partner izvaja projekt skupaj s podjetjem Tekstina d.o.o.

Cilj projekta je razširitev trajnostnih praks na področje tehničnih tekstilij, z razvojem mešanic iz recikliranih in bio -osnovanih vlaken, za izdelavo zaščitnih oblačil. V okviru projekta razvite tekstilije ne bodo potrebovale dodatnih procesov plemenitenja in barvanja, ki znatno obremenjujeta okolje z onesnaženo odpadno vodo.

Namen projekta je prehod na krožno gospodarstvo, ki omogoča številne doprinose kot so ohranjanje naravnih virov, zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov, znižanje globalnega ogljičnega odtisa, znižanje porabe vode in barvil pri izdelavi tkanin.


Projekt »Razvoj tehničnih tekstilij iz recikliranih vlaken«, sofinancira Evropska unija iz sklada – Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (RRI-NOO-36119725-94 RECIKLIRANA VLAKNA).

Skupna vrednost projekta: 693,999.36 EUR
Vrednost EU sofinanciranja: 299,999.71 EUR
Trajanje projekta: 01/11/2022 – 31/10/2024

Link -> https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

SL