Nenehno nadgrajevanje tehnologije in naložbe v zeleno energijo


Nenehno nadgrajevanje tehnologije in naložbe v zeleno energijo 

 

Ekipa Predilnice Litija je navdušena nad na novo razvitim robotom po meri s sistemom za odkrivanje napak, ki je pred kratkim začel delovati.

Proces nenehne tehnološke nadgradnje z večjo stopnjo robotizacije, avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje je osrednja točka prihodnjih izzivov.

Podrobnosti o naložbi:

Operacija: Sončna elektrarna Predilnica Litija

Namen operacije: inštalirana moč za proizvodnjo električne energije 1 MW

Lokacija operacije: Breg pri Litiji 53, strehe skladišč

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Kohezijski sklad Evropske unije (https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/) v skladu s pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 121.992,96 €. Več na www.eu-skladi.si .https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/) in accordance with the contract with the Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia in the amount of €121,992.96. More at www.eu-skladi.si

 

SL