Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022

Vključeni smo v projekt KOC – Krožno gospodarstvo.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/

Evropska unija - Socialni sklad